skyDSL servis - Služby

Rýchly internet cez satelit dostupný v celej Európe

Objednať službu

↩ Hlavná stránka

 

skyDSLservice℠ ponúka nasledovné služby:


 

 

 montáž a nastavenie komponentov skyDSL
 

 spustenie internetovej služby skyDSL u zákazníka
 

 revíziu a opravu jestvujúcej zostavy skyDSL
 

 nastavenie modemu / routru skyDSL podľa požiadaviek zákazníka
 

 predaj a montáž komponentov pre príjem satelitnej televízie pomocou antény skyDSL
 

 technické poradenstvo
 

 prenájom zariadení: ODU (vonkajšia jednotka - eTRIA) a IDU (vnútorná jednotka - modem / router)
 

 

skyDSLservice℠ používa pri montáži profesionálne náradie od spoločnosti CablePrep®


 

Kontakt


 

 


✉ e-mail: skydslservice@gmail.com