MONTÁŽE KONTAKT

Rýchlosť pripojenia

Zmerajte si Vašu rýchlosť pripojenia

Tento test rýchlosti Vám pomôže určiť rýchlosť sťahovania a nahrávania, ktorú ste získali od spoločnosti skyDSL, jedného z dvoch hlavných poskytovateľov satelitného internetu pôsobiacich na Slovensku. Pravidelné vykonávanie tohto testu je dôležité nielen preto, aby ste vedeli, čo môžete a nemôžete ľahko urobiť online so svojim pripojením, ale aj aby ste zistili, či dostávate všetko, čo Vám bolo sľúbené pri objednaní služby.

Hore uvedené výsledky sú merané pomocou serveru speedtest.net a odrážajú reálnu rýchlosť, ktorú máte k dispozícii pri používaní Vášho internetového pripojenia.

Aby ste tento test využili čo najefektívnejšie, odporúčame Vám priamo pripojiť Vaše zariadenie k internetu pomocou ethernetového kábla a mať spustených málo alebo žiadne procesy na pozadí, ktoré môžu zaberať časť šírky pásma Vašej siete. Ďalej by ste mali tiež vykonať niekoľko testov počas dňa, aby ste lepšie pochopili svoje služby (a to je obzvlášť dôležité u poskytovateľa satelitného internetu).


Vysvetlenie výsledkov merania

Rýchlosť sťahovania

Meradlo toho, ako rýchlo môžete sťahovať súbory a údaje zo zdrojov online, je rýchlosť sťahovania snáď najdôležitejšou metrikou, metrikou, ktorú ste pravdepodobne testovali najviac, a podľa čoho budú poskytovatelia internetových služieb všeobecne ponúkať svoje produkty. Toto číslo efektívne určuje, ako dobre môžete streamovať obsah alebo zvládnuť domácnosť s viacerými používateľmi.

Rýchlosť nahrávania

Rýchlosť nahrávania je údaj, ako rýchlo Vaše pripojenie dokáže odoslať súbory online. Je to dôležitá metrika pre hráčov, vzdialených pracovníkov, ktorí musia posielať veľké súbory klientom alebo na ich pracovisko, a ľudí, ktorí často používajú aplikácie na videohovory. Toto číslo je zvyčajne oveľa nižšie ako rýchlosť sťahovania a to je zvyčajne v poriadku.

Miera Ping / Latencia

Toto je meranie, ako dlho trvá zariadeniu v sieti odoslať dátový paket na server a získať odpoveď, tiež nazývané ako odozva. Odozva satelitného internetu je niekoľko násobne vyššia, ako odozva známych pozemných internetových služieb (100 ms a menej), nakoľko vzdialenosť prenosu satelitného internetu je tiež mnohonásobne väčšia: klient -> satelit -> centrum pripojenia a späť, tzn. 71 720 km (cca 1,79 násobok obvodu Zeme). Táto vzdialenosť je daná satelitnou technológiou prenosu a v praxi to znamená odozvu cca 700 ms.


Často kladené otázky

Aký rýchly by mal byť Váš internet?

Rýchlosť sťahovania by mala byť pravidelne minimálne 80 percent šírky pásma, ktorú máte sľúbenú. Satelitný internet je však prinajlepšom vrtkavý, takže Vaše výsledky sa môžu líšiť. Ak však máte aj napriek opakovaným meraniam rýchlosť sťahovania menej ako 80 percent sľúbenej šírky pásma, v prvom rade reštarujte Váš modem. Ak by tento problém pretrvával, reklamujte Vašu službu u jeho dodávateľa.

Akú rýchlosť môžete očakávať cez WiFi pripojenie?

Toto číslo sa môže meniť na základe toho, či môže dôjsť k interferencii so sieťou alebo k použitému zariadeniu, ale celkovo by ste mali dosahovať rýchlosť sťahovania cez Wi-Fi, ktorá je 30 - 50 percent z toho, čo bolo prisľúbené.

Akú rýchlosť potrebuje moja domácnosť?

Rýchlosť, ktorú Vaša domácnosť potrebuje, závisí od niekoľkých faktorov, medzi ktoré patrí počet používateľov, plánovanie online a počet spustených procesov na pozadí. Všeobecne platí, že väčšina používateľov potrebuje najmenej 5–10 Mbps, aby sa vyhla úplnej frustrácii, a 25 Mbps, aby držala krok s moderným využitím, ako je napríklad streamovanie v HD kvalite.

Záver

Dúfame, že Vám tento test a informácie umožnili spoznať, čo od skyDSL dostávate, pokiaľ ide o internetové služby. Ak nie ste spokojný so svojimi službami, nemali by ste sa s nimi musieť uspokojiť a mali by ste zvážiť ďalšie možnosti, ak je to možné. Ak ste šťastný, sme radi a dúfame, že ste spokojný.

KONTAKT

Tel.: +421 905 465 750

E-mail: skydslservice@gmail.com